Karpervissen

Spiegelkarper Catch ’n Match

Vorig jaar startten we in samenwerking met de Werkgroep Karpervissen met de campagne ‘Catch ’n Match’ om het terugmelden van spiegelkarpers te promoten. We hebben hierdoor ten opzichte van vorig jaar 10% meer meldingen ontvangen! Ook in 2024 zetten we in op deze campagne en zijn er voor de terugmelders weer mooie maandprijzen te winnen!

Met elke gemelde spiegelkarper maak je kans op mooie karperprijzen zoals onthaakmatten en weegzakken. Aan het eind van de maand wordt er een prijs verloot onder alle melders van gematchte spiegelkarpers. Volg onze mediakanalen en blijf op de hoogte van de maandprijzen en -winnaars! 

Hoofdprijs 2024

In december wordt onder alle melders van 2024 een vette hoofdprijs verloot!! Dit jaar maak je met je matching terugmelding(en) kans op een Raptor Airdeck 230 darkcamou inclusief banktas en quick release t.w.v. €1000,-!! Bekijk hier een video van de boot!

Hoe werkt het?

Heel simpel. Meld je gevangen spiegelkarpers aan via de Matching Community: spiegelkarpermelden@outlook.com 
of spiegelkarper@sportvisserijzwn.nl.

Elke nieuwe match telt mee voor de prijzenpot.

Lees hier de spelregels!

De Matching Community fungeert als jury. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Bekijk hier het laatste nieuws over de prijswinnaars.

Bedankt in het speciaal aan de sponsoren van de maandprijzen en de hoofdprijs:

Fotografeer je vangst

Afgelopen jaren zijn door Sportvisserij Zuidwest Nederland spiegelkarpers uitgezet in o.a. de Bernisse, het Brielse Meer en het Benedenrivierengebied. De exacte uitzetlocaties vind je hier. Vang je een spiegelkarper in één van deze wateren? Doe dan het volgende:

  • Maak een foto van de linkerflank van de vis
  • Houd de vis zo vast, dat je de kop in je rechterhand hebt
  • Gebruik een camera met een hoge resolutie
  • Maak meer detailfoto’s van de groepjes schubben (denk aan de staart en rugvin)
  • Noteer lengte, gewicht, vangstdatum en vangstlocatie

Alle door jou versterkte informatie wordt alleen gedeeld met jouw toestemming.

Met deze informatie kun je achterhalen waar een door jou gevangen spiegelkaper is uitgezet en hoe vaak de vis al eerder is gevangen. Mocht je een karper vangen in een water waarvan je twijfelt of deze onder het uitzetgebied valt? Schroom niet en stuur hem alsnog in.

Tip: je kunt er ook voor kiezen om alleen foto’s van de vis op de onthaakmat in te sturen. Daar kunnen wij al prima mee uit de voeten. Ook hierbij geldt dat de linkerflank van de vis gefotografeerd moet worden, alsmede een detailfoto van het schubbenpatroon. 

Stuur de foto’s in

Het melden van je karpervangst kan via de webapp van de Matching Community, via de Facebookpagina van de karperwerkgroep of door je foto’s te versturen per mail.

Nadat je de foto’s hebt opgestuurd, krijg je van ons een bevestiging van ontvangst. Ook houden we je op de hoogte van het matchen.

Privacy – omgang met gegevens

We gaan vertrouwelijk om met je gegevens. Deze worden alleen voor de matching en onderzoek gebruikt, tenzij je aangeeft er geen bezwaar tegen te hebben om ook gegevens online, in bladen en op social media te delen. Voor de volledigheid: Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft een overeenkomst gesloten met de BVK over omgang met informatie die onder de AVG-regels valt. Door deze afspraken is de omgang met jouw gegevens en melding AVG-proof.

De melder is de baas! Dat betekent dat nooit zonder uitdrukkelijke instemming (van de melder) melding noch match in openbaarheid wordt gebracht. De SKP-coördinator van Sportvisserij Zuidwest Nederland stemt dat af met de melder, voor zover dit niet al is aangegeven bij het doorgeven van de melding. Zelfs als de melder geen bezwaar heeft tegen publicatie, wordt afgewogen of openbaarheid, bijvoorbeeld vanwege stekherkenning, geen ongewenste bijeffecten heeft.

Meldingen en matches worden in geanonimiseerde vorm en in afgeschermde mappen opgeslagen. De gegevens van iedere melding wordt opgenomen in de database waaruit Sportvisserij Zuidwest Nederland en de BVK kunnen putten voor monitoringsonderzoek. Jaarlijks worden verzamelde gegevens gerapporteerd en zullen Sportvisserij Zuidwest Nederland en de BVK deze informatie via digitale kanalen openbaar delen. Uiteraard laat Sportvisserij Zuidwest Nederland periodiek ook weten hoe de resultaten worden gebruikt voor eventuele bijstellingen in het uitzetbeleid.

Hoe werkt het matchproces?

De Matching Community streeft ernaar om binnen twee dagen na je melding alvast iets algemeens te vertellen over de gemelde spiegelkarper. Dat gebeurt via een e-mail van de SKP-coördinator van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Als je veel geluk hebt krijg je zelfs dan al direct een terugkoppeling met een matchende plankfoto en dus informatie over de uitzetting. In de praktijk kan een match echter best lang duren.

Matching vindt plaats binnen de Matching Community. De Matching Community heeft op dit moment een snelgroeiende databank waarin al ruim 40.000 plankfoto’s (linkerflanken) zijn opgenomen. Bovendien heeft deze community de beschikking over ruim 30 ervaren matchers. Bij de zoektocht naar een match worden eventueel ook de SKP’s die zijn aangesloten bij de Matching Community ingeschakeld. De matchers van de Matching Community geven niet snel op! Zodra er een match is, of als het matchingsproces geen resultaat oplevert, wordt de melder door de SKP-coördinator van Sportvisserij Zuidwest Nederland per email op de hoogte gebracht van de uitkomst van de matching. 

Match!