Zeevissen

Wet- en regelgeving

De zoute wateren in Zuidwest Nederland kunnen worden opgedeeld in vier gebieden: (1) binnenwateren, (2) kustwateren, (3) visserijzone en (4) zeegebied. Voor deze gebieden gelden verschillende regels. Hieronder volgt een overzicht van de wateren die onder deze vier gebieden vallen en de regels daar gelden.

Binnenwateren: altijd schriftelijke toestemming nodig!

Onder de binnenwateren vallen onder andere het Kanaal van Gent naar Terneuzen, Kanaal door Walcheren, het Veerse Meer, het Grevelingenmeer, het Oostvoornse Meer, de Dintelhaven en het Hartelkanaal. Om op deze wateren te mogen vissen, moet je over een VISpas te beschikken. Daarnaast is voor het Veerse meer, Grevelingenmeer en Oostvoornse Meer een Dagtoestemming verkrijgbaar. Op de binnenwateren mag je vissen met maximaal 2 hengels voorzien van maximaal 3 haken. Wanneer je vist met een Dagtoestemming mag je vissen met 1 hengel.

Voor veel lokale wateren is een lidmaatschap van de hengelsportvereniging, die het betreffende water huurt, nodig. Elke visrechthebbende kan zelf voorwaarden stellen aan het vissen op bepaalde wateren. Voor de wateren die bij de VISpas horen (vermeld in bijbehorende Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en/of in de Visplanner app), geldt bijvoorbeeld dat je voor het nachtvissen en vissen met 3 hengels aanvullende toestemmingen nodig hebt. Deze kun je hier aanvragen. Lees voor het vissen de voorwaarden altijd goed door!

Kustwateren en zeegebied

In zuidwest Nederland zijn de volgende wateren benoemd als kustwater: de Maasmond, de Nieuwe Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het groene scheepvaartgeleidelicht no. 14, het Calandkanaal met de daaraan gelegen open havens tot aan de meest zeewaarts gelegen waterkering, het Beerkanaal met open havens, het zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat, de Oosterschelde en de Westerschelde.

In zuidwest Nederland vallen het Uitwateringskanaal te Katwijk en de havens van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen onder het zogenaamde zeegebied. In de kustwateren en het zeegebied geldt de beperking van maximaal twee hengels voorzien van maximaal 3 haken. Voor het vissen met hengels in de kustwateren en het zeegebied heb je geen vergunning nodig.

Let op: de exacte beschrijving van het zeegat van Goeree, het Brouwershavense Gat en de Oosterschelde is te vinden in artikel 2, tweede lid uit het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970. De Oosterschelde loopt volgens dit aanwijzingsbesluit bijvoorbeeld verder westwaarts dan de Oosterscheldekering en tot die lijn mag je dus niet met meer dan 3 haken per hengel (maximaal 2) vissen!

Visserijzone

Met de visserijzone wordt de Noordzee langs de Nederlandse kust aangeduid, aansluitend op het zeegebied en de kustwateren. In de visserijzone heb je voor het vissen met hengels geen vergunning nodig. Daarnaast gelden hier geen beperkingen voor het aantal hengels en haken.

Pierenspitten

Met een VISpas of wormenspitvergunning kan je zeeaas spitten op de daarvoor aangewezen spitvakken rondom de Ooster- en Westerschelde.

Gedragscode zeehengelsport

De Gedragscode zeehengelsport is een initiatief van Sportvisserij Nederland en het Nationaal Platform Zeehengelsport en behandelt de volgende onderwerpen:

  1. Ken je regels
  2. Veroorzaak geen hinder
  3. Houd rekening met anderen
  4. Vis milieubewust
  5. Wees zuinig met lood
  6. Behandel gevangen vis met respect
  7. Ga zorgvuldig om met consumptievis
  8. Neem de regels voor aassteken in acht
  9. Denk aan je veiligheid
  10. Minimummaten zeevissen

Bekijk hier de gedragscode:

Gedragscode sportvissen en duiken

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in samenwerking met de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en Sportvisserij Nederland een gedragscode opgesteld voor recreatief medegebruik van hetzelfde water. Deze gedragscode bevat regels waarmee incidenten tussen sportvissers en duikers worden voorkomen. Lees er hier meer over.