Meld ongewenst gedrag & vertrouwenspersoon

Sportvisserij Nederland vindt het belangrijk dat iedereen in de hengelsport correct met elkaar omgaat, mensen respect hebben voor elkaar en de hengelsport kunnen beoefenen in een veilige omgeving. Helaas gebeurt dat niet altijd. Ook in de hengelsport kan het voorkomen dat je ongewenst wordt benaderd door een collega sportvisser, vrijwilliger, coach of bestuurder. Denk hierbij aan negeren of pesten, discriminatie, seksuele toespelingen of aanranding. Als slachtoffer of omstander (dit geldt voor zowel personen als verenigingen), kun je terecht bij Sportvisserij Nederland, Centrum Veilige Sport Nederland of organisaties buiten de sport. Blijf er niet mee rondlopen. Praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt en schakel geschikte hulp in. Samen zorgen we voor een veilige sportvisserij.

Vertrouwenpersonen Sportvisserij Nederland

Voor sportvissers, vrijwilligers of bestuurders die met ongewenst gedrag of integriteitsschendingen van anderen in de sportvisserij te maken hebben, heeft Sportvisserij Nederland enkele vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Vertrouwelijk, veilig en anoniem bieden zij telefonisch een luisterend oor aan en adviseren over waar je geschikte hulp kunt krijgen. Neem contact met hen op via onderstaand telefoonnummer en kies voor doorverbinding met Astrid, Robert of Patricia. Je kunt ons iedere dag bereiken tussen 9u en 21u via 030-3030900.

Meldplicht seksuele intimidatie

Als bestuurder of begeleider van een sportvereniging ben je verplicht om direct een melding te maken als je seksuele intimidatie vermoedt. Je kunt dit melden bij ons of het Centrum Veilige Sport. Leden van verenigingen hebben een meldingsverantwoordelijkheid. Het doel is dat we als sportvisserij niet wegkijken, het incident serieus nemen en altijd opvolging geven aan een vermoeden of een melding. Meld dit bij een vertrouwenscontactpersoon.

Centrum Veilige Sport Nederland

Ook kun je afhankelijk van de kwestie bellen met het Centrum Veilige Sport (tel. 0900-2025590 of ga naar www.centrumveiligesport.nl). Bij het Centrum Veilige Sport zijn diverse vertrouwenspersonen in dienst. Zij hebben, in tegenstelling tot de vertrouwenscontactpersonen van Sportvisserij Nederland, een uitgebreide opleiding gevolgd om mensen te begeleiden bij kwesties die te maken hebben met pesten, discriminatie of ongewenste seksuele intimidatie.

Liever anoniem blijven? Dat kan via het SpeakUp systeem, hier kun je volledig anoniem chatten met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Sportvisserij Nederland is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Als het oplossen onderling of binnen de vereniging niet lukt, of als er gedragsregels of tuchtrechtregels zijn overtreden, dan kan men het incident – afhankelijk van de klacht – aanbrengen bij de Sportvisserij Nederland of het ISR. Neem daarvoor eerst contact op met de vertrouwenscontactpersonen van Sportvisserij Nederland of het Centrum Veilige Sport Nederland, zodat je weet je waar je aan begint.

Buiten de sport

Meldingen buiten de sport om, kunnen gemaakt worden bij de politie en het Openbaar Ministerie. Daarnaast kun je verschillende hulpverleners vertrouwelijk benaderen voor een luisterend oor of andere steun. Voorbeelden hiervan zijn het Centrum Seksueel Geweld, de huisarts, de GGD, Slachtofferhulp NederlandVeilig Thuis en Fier. Vanuit NOC*NSF zijn er met deze partijen afspraken gemaakt en is er jaarlijks overleg.