Stekkie.nl

Stekkie.nl is dé website voor jonge sportvissers. Op deze site kunnen jongeren op een speelse en duidelijke manier vistechnieken leren, filmpjes kijken en interessante dingen over vis en vissen lezen!

Natuurlijk worden ook de sportvisregels uitgelegd, met informatie over visdocumenten, gesloten tijden en gedragscodes. Ook is hier alle informatie te vinden voor het geven van een spreekbeurt.