Organisatie

Algemeen

Nationaal en internationaal vertegenwoordigt Sportvisserij Nederland de Nederlandse sportvisserij. Directe leden van Sportvisserij Nederland zijn de 7 regionale hengelsportfederaties en de landelijke specialisten organisaties van vliegvissers (VNV), roofvissers (VNR) en karpervissers (KSN). Zij vormen allen tezamen de algemene ledenvergadering die het beleid op hoofdlijnen en de begroting bepaalt. De federatie Zuidwest Nederland vormt de grootste federatie van de 7. Het gebied omvat de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

  • Sportvisserij Nederland mag zich sinds begin april 2008 ook officieel een Koninklijke sport noemen. Op zaterdag 5 april 2008 heeft Hare majesteit Koningin Beatrix aan Sportvisserij Nederland het predicaat Koninklijk toegekend.
  • De leden sportbonden van het NOC*NSF hebben op 20 november 2012 unaniem besloten dat Sportvisserij Nederland vanaf 2013 lid is van het NOC*NSF. Naast de samenwerking met partners in de recreatie- en natuursector, maakt de sportvisserij met deze aansluiting ook deel uit van de sportwereld.

Sportvisserij Nederland is een vereniging die via de regionale federaties en circa 750 lokale hengelsportverenigingen bijna 700.000 aangesloten sportvissers overkoepelt. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben in 2020 (1,1 miljoen in 2017) een of meer keer hebben gevist in hun eigen land op het binnenwater of op zee.

Federatiebestuur

Vanuit de ledenvergadering van de federatie Zuidwest Nederland wordt het federatiebestuur gekozen. Dit bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid in de regio van de federatie Zuidwest. De bestuursleden vind je hieronder.

Paul van Keulen
Voorzitter

Henk Embregts
Secretaris

Frits in ’t Groen
Penningmeester

Ben van den Bos

Marcel Brevé

Directie en medewerkers

Voor de daadwerkelijke voorbereiding en uitvoering van het beleid beschikt de federatie Zuidwest Nederland over een kantoor in Drimmelen met 15 medewerkers. Zij zijn actief op het gebied van belangenbehartiging, verenigingsondersteuning, water- en visstandbeleid, voorlichting, jeugdactiviteiten, promotie en wedstrijdorganisatie. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor de ruim 200 aangesloten hengelsportverenigingen met 220.000 sportvissers in hun gebied.

Anton Maas is directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Hij geeft leiding aan de medewerkers van de werkorganisatie en hij is adviseur van het bestuur. Extern speelt hij een belangrijke rol in de belangenbehartiging van de sportvisserij in het contact met stakeholders zoals rijksoverheid, waterschappen, provincies, natuur- en milieuorganisaties.  

Anton is bereikbaar via e-mail op directie@sportvisserijzwn.nl of telefonisch via telefoonnummer 0162-687260.

Cees den Haan is werkzaam als adviseur realisatie en beheer, met als specialisme waterbouw en aanleg en onderhoud van sportvisserijvoorzieningen. Cees is samen met collega Niels Houben verantwoordelijk voor de sportvisserijvoorzieningen in Zuidwest Nederland en het adviseren van hengelsportverenigingen en andere externe partijen op het gebied van realisatie en beheer. 

Cees is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 06-82404378 en via e-mail op ceesdenhaan@sportvisserijzwn.nl

Niels Houben is werkzaam als adviseur realisatie en beheer, met als specialisme water- en visstandbeheer. Niels is samen met collega Cees den Haan verantwoordelijk voor de sportvisserijvoorzieningen in Zuidwest Nederland en het adviseren van hengelsportverenigingen en andere externe partijen op het gebied van realisatie en beheer.

Niels is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 06-82462690 en via e-mail op nielshouben@sportvisserijzwn.nl

André Akkermans zet zich naast Wietse van Alten als belangenbehartiger binnen Sportvisserij Zuidwest Nederland in voor de leden en de hengelsport in het algemeen. Dit doet hij op ons kantoor in Drimmelen maar ook buiten de deur in contact met hengelsportverenigingen en (overheids)organisaties. André is het aanspreekpunt voor en richt zich op belangenbehartiging in de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Door proactief te werken aan uitbreiding en onderhoud van netwerken levert hij een bijdrage aan de sportvisserij in de volle breedte.

André is bereikbaar op telefoonnummer 06-26737601 en via e-mail andreakkermans@sportvisserijzwn.nl

Wietse van Alten zet zich naast Andre Akkermans in als belangenbehartiger binnen Sportvisserij Zuidwest Nederland. Dit doet hij op ons kantoor in Drimmelen maar ook buiten de deur in contact met hengelsportverenigingen en (overheids) organisaties. Wietse is het aanspreekpunt voor en richt zich op belangenbehartiging in de provincie Noord-Brabant. 

Wietse is bereikbaar op telefoonnummer 06-12426091 en via e-mail op wietsevanalten@sportvisserijzwn.nl

Sander Schillemans is werkzaam als verenigingsadviseur. Sander is er om de verenigingen te adviseren en deze actief te benaderen. Op deze manier willen we dichtbij en betrokken zijn waardoor we beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van onze verenigingen.

Sander is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 06-57060992 en via e-mail op sanderschillemans@sportvisserijzwn.nl

Sjoerd Broekhuijsen is werkzaam als medewerker wedstrijden. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van federatieve wedstrijden en het monitoren van de wedstrijdaanvragen. Daarnaast zet Sjoerd zich in als medewerker verenigingsadvies samen met collega Sander Schillemans.

Sjoerd is bereikbaar op telefoonnummer 06-51666060 of per mail op sjoerdbroekhuijsen@sportvisserijzwn.nl

Stein Timmers is werkzaam als medewerker jeugd en evenementen voor Sportvisserij Zuidwest Nederland. Samen met collega’s en vrijwilligers organiseert hij diverse activiteiten gedurende het jaar speciaal gericht op het vergroten van het visplezier onder de jeugd. 

Stein is bereikbaar op telefoonnummer 06-12672602 en via e-mail op steintimmers@sportvisserijzwn.nl

Ester Hamers is de medewerkster voor alle financiële en administratieve zaken (administratie@sportvisserijzwn.nl) van de federatie. Daarnaast ondersteunt Ester het bestuur en directie van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

Ester is bereikbaar van maandag t/m vrijdag op telefoonnummer 06-12674699 en via e-mail op esterhamers@sportvisserijzwn.nl

Michelle Sibeijn is werkzaam als facility/support- en communicatiemedewerker. Zij is het eerste aanspreekpunt via de telefoon. Daarnaast is Michelle verantwoordelijk voor de communicatie van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Michelle is bereikbaar op alle werkdagen behalve woensdag op 0162-687260 of 
06-47869036 en via e-mail op michellesibeijn@sportvisserijzwn.nl

Rebecca Verhulst is werkzaam als administratief medewerker (administratie@sportvisserijzwn.nl). Ook voor vergunningen en overige artikelen uit de webwinkel kun je bij Rebecca terecht.

Rebecca is van maandag t/m donderdag bereikbaar op telefoonnummer 0162-687260 en op emailadres 
rebeccaverhulst@sportvisserijzwn.nl

Rian de Jong is Teamleider Controle en Handhaving en is verantwoordelijk voor de algehele leiding en aansturing van het BOA Team van Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg. Rian is binnen de werkorganisatie verantwoordelijk voor het onderhouden van het controlenetwerk van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s).

Rian is het aanspreekpunt voor alle externe partijen en ketenpartners betreft Controle en Handhaving.

Rian is bereikbaar op telefoonnummer 06-19971139 en via e-mail op riandejong@sportvisserijzwn.nl

Kurt Clincke maakt deel uit van het Team ‘BOA-ondersteuning’ en is assistent teamleider en samen met Ed verantwoordelijk voor de operationele uitvoering, voor de opleiding en professionalisering van ons hele BOA Team (Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg).

Het Team BOA ondersteuning houdt zich bezig met de aansturing van ons BOA Team, de doorontwikkeling, verdere professionalisering en de uitvoering van de diverse BOA-taken.

Kurt is het eerste aanspreekpunt binnen het Team BOA Ondersteuning en te bereiken op 06-82921872  of via e-mail clincke@sportvisserijzwn.nl

Ed Stoelman maakt deel uit van het Team ‘BOA-ondersteuning’ en is assistent teamleider en samen met Kurt verantwoordelijk voor afhandeling klachten, juridische zaken, de operationele uitvoering en voor de professionalisering van ons hele BOA Team (Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Limburg).

Het Team BOA ondersteuning houdt zich bezig met de aansturing van ons BOA Team, de doorontwikkeling, verdere professionalisering en de uitvoering van de diverse BOA-taken.

Ed is te bereiken via e-mail op stoelman@sportvisserijzwn.nl

Benjamin Koert maakt deel uit van het Team ‘BOA-ondersteuning’ en is verantwoordelijk voor meldingen, acties en materieel.

Het Team BOA ondersteuning houdt zich bezig met de doorontwikkeling, verdere professionalisering en de uitvoering van de diverse BOA-taken. 
Benjamin is te bereiken via e-mail op koert@sportvisserijzwn.nl

Iwan Hoefnagels maakt deel uit van het Team ‘BOA-ondersteuning’ en is verantwoordelijk voor gebiedsinzet en het eerste aanspreekpunt voor onze HSV’s. Verenigingen en verenigingscontroleurs kunnen bij hem terecht voor vragen en kunnen controle van verenigingswateren bij hem aanvragen.

Het Team BOA ondersteuning houdt zich bezig met de doorontwikkeling, verdere professionalisering en de uitvoering van de diverse BOA-taken.

Iwan is te bereiken via e-mail op hoefnagels@sportvisserijzwn.nl