Wat vinden wij?

Leefnet
Sportvisserij Nederland adviseert sportvissers om leefnetten zorgvuldig te gebruiken volgens de Gedragscode welzijn vis en de Leefnetcode, die richtlijnen bevatten voor het minimaliseren van stress voor de vis.

Loodvrij
Sportvisserij Nederland zet zich actief in voor een loodvrije sportvisserij door te lobbyen voor een Europees verbod, samen te werken met marktpartijen voor betaalbare alternatieven en voorlichtingscampagnes te organiseren.

Pijn bij vissen
Er is geen wetenschappelijke consensus over of vissen pijn ervaren zoals mensen dat doen, maar onderzoek suggereert dat hun reacties op schadelijke prikkels mogelijk meer gebaseerd zijn op instinct dan bewuste pijnbeleving.

Visvoer
Hoewel sportvissers visvoer gebruiken om vissen aan te trekken en de vangkansen te vergroten, heeft het over het algemeen een verwaarloosbare impact op de waterkwaliteit van Nederlandse binnenwateren.

Weerhaak
Sportvisserij Nederland staat toe dat sportvissers zelf kiezen of ze vissen met of zonder weerhaakje, waarbij zorgvuldige behandeling van de vis centraal staat.