Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Sportvisserij Zuidwest Nederland met constante zorg en aandacht samengesteld. De door Sportvisserij Zuidwest Nederland verstrekte informatie is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Sportvisserij Zuidwest Nederland kan niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Sportvisserij Zuidwest Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Sportvisserij Zuidwest Nederland . Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Sportvisserij Zuidwest Nederland gebruik worden gemaakt.

De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Sportvisserij Zuidwest Nederland, welke geen eigendom zijn van de Sportvisserij Zuidwest Nederland, deze zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Sportvisserij Zuidwest Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Sportvisserij Zuidwest Nederland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.