Visserijwet- & regels

Als sportvisser heb je je te houden aan wetten en regels. Denk hierbij onder andere aan het in bezit hebben van de juiste VISpas. Daarnaast is het goed om op de hoogte te zijn van de gesloten tijd van aas- en vissoorten, minimummaten van vissoorten en beschermde vissen. Indien je je niet aan deze regels houdt, kan dat een boete opleveren.

De wetten en regels zijn uitgesplitst in twee gebieden:

– Visserij in de binnenwateren
– Zeevisserij

Meer informatie over de wetten en regels is te vinden op de site van Sportvisserij Nederland.

Overtredingen en boetebedragen

  • De meest voorkomende overtredingen hebben een zogenaamde feitcode. Bij deze overtredingen hoort een vast boetebedrag.
  • Voor overige overtredingen wordt de hoogte van de boete vastgesteld door de Officier van Justitie.

Nachtvissen en derde hengel

Door inzet van de georganiseerde sportvisserij is het sinds oktober 2012 mogelijk om het hele jaar door ’s nachts te vissen. Met deze verruiming van de mogelijkheden, hebben visrechthebbenden een extra verantwoordelijkheid gekregen. Een goede regulering vanuit de sportvisserij moet problemen langs de waterkant voorkomen. Meer informatie over het bestellen van een nachtvis- en derde hengeltoestemming vind je hier.

Nachtvistoestemming

Om de nachtvisserij op de federatieve wateren te reguleren, heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland samen met de 6 andere federaties en Sportvisserij Nederland een zogenaamde NachtVIStoestemming ontwikkeld. Deze (landelijke) toestemming maakt het mogelijk om ’s nachts te vissen in de wateren die in de Visplanner en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2019– 2020 – 2021 voorzien zijn van het symbool met een maantje. Kijk voor eventuele aanvullende voorwaarden goed bij het water waar je wilt gaan vissen.

Let op: Deze NachtVIStoestemming is enkel geldig op de wateren met het symbool met het maantje in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. Een NachtVIStoestemming kost € 10,-.        

Gebruik schuilmiddel

Naast het ’s nachts mogen vissen is het gebruik van een schuilmiddel – veelvoorkomend in de visserij tijdens de nachtelijke uurtjes – van groot belang voor sportvissers. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft alle gemeentes in haar gebied aangeschreven om het gebruik van een schuilmiddel mogelijk te maken. De gemeentes die hiermee ingestemd hebben, zijn voorzien van het symbool met een tentje in de Visplanner en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren. Bij de gemeentes waar dit symbool niet vermeld staat, is het onbekend of niet toegestaan om een schuilmiddel te gebruiken. Om hier zeker van te zijn, raden wij je aan om de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente er op na te slaan.

Derde hengeltoestemming

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft samen met de 6 andere federaties en Sportvisserij Nederland ook een zogenaamde Derde hengeltoestemming ingevoerd. Met deze toestemming mag je met 3 hengels vissen in de wateren die in de Visplanner en de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren voorzien zijn van het symbool 3. Een Derde hengeltoestemming kost € 25,-.

Meer informatie over de toestemmingen

  • Hoe zien de toestemmingen eruit? De NachtVIStoestemming en Derde hengeltoestemming bestaan elk uit een unieke hologramsticker die op een speciale plaats op de achterzijde van de VISpas geplakt moet worden. Wanneer je de toestemming(en) bestelt, krijg je een brief met de sticker thuisgestuurd.
  • Waar kan ik de toestemmingen bestellen? Vanaf begin december kunnen de NachtVIStoestemming en Derde hengeltoestemming voor het daaropvolgende jaar online worden besteld. Dat kan via de site van Sportvisserij Nederland. Bij een bestelling krijg je direct een Voorlopige toestemming digitaal toegestuurd. Met deze print, de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren (+Aanvullingslijst) en de VISpas kun je meteen gaan vissen. Raadpleeg vooraf altijd de VISplanner zodat je zeker weet waar je met welke toestemming mag vissen. Let op: Je kan alleen een toestemming bestellen als je reeds een (tijdelijke) VISpas in bezit hebt!
  • Wat gebeurt er met de inkomsten die worden gegenereerd met de toestemmingen? Met de inkomsten die verkregen worden uit de verkoop van de NachtVIStoestemming en Derde hengeltoestemming werkt Sportvisserij Zuidwest Nederland aan het verbeteren van de mogelijkheden voor de nachtvisserij. Gemeentes waar het nog niet was toegestaan om bij het vissen een schuilmiddel te gebruiken, zijn actief door ons benaderd. Hetzelfde geldt voor gemeentes waarvan het onbekend was hoe zij om gaan met het gebruik van schuilmiddelen.

Daarnaast werken we aan verschillende uitzetprojecten van (spiegel)karpers op de federatieve wateren van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Zo heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland de afgelopen jaren op verschillende locaties karperuitzettingen gefinancierd en hebben verdere onderhoudsuitzettingen plaatsgevonden. Ook zal controle en handhaving door de BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland voortgezet worden om de nachtvisserij in goede banen te leiden.

Dit zijn de boetebedragen voor 2024.