Imago sportvisserij

Imago sportvissen onder de Nederlandse bevolking

Om het huidige imago van sportvissen onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder in kaart te brengen, heeft onderzoeksbureau KANTAR in opdracht van Sportvisserij Nederland in de zomer van 2023 een aantal vragen voorgelegd aan haar landelijk representatieve consumentenpanel NIPObase.

Wij hebben de belangrijkste trends voor je op een rij gezet.

Sterke stijging deelname

Een kwart van de Nederlanders heeft weleens gevist. Dit is een sterke stijging ten opzichte van een eerder peilmoment in 2017 (9%, nog voor corona). Daarbij geeft ongeveer één op de elf Nederlanders aan het komende halfjaar te gaan vissen (9%). Nog eens 7% geeft aan in de nabije toekomst mogelijk te gaan vissen. Dat brengt het potentieel van mensen in Nederland die (mogelijk) gaan vissen op 1,5 tot 2,5 miljoen inwoners.

Meer sympathie

Waar het aantal Nederlanders met tamelijk tot zeer veel sympathie voor sportvissen vanaf 1985 jarenlang ongeveer gelijk is gebleven (15%), is dat nu licht gestegen naar ruim één op de vijf Nederlanders (21%). De groep met tamelijk weinig sympathie voor de hengelsport is bovendien geslonken naar 18% anno 2023 (in 2017 was dit 23%). Tot slot is het aantal Nederlanders dat helemaal geen sympathie heeft voor sportvissen sterk afgenomen: van 72% in 1994 naar 18% bij de huidige meting.

Imago sportvissen

Het imago van sportvissen bij het grote publiek wordt voorspeld door verschillende factoren. De belangrijkste positieve voorspellers van een positief imago van de hengelsport zijn de overtuiging dat vissen rustgevend is, dat het een manier is om in verbinding te staan met de natuur en dat het ontspannend is. De belangrijkste negatieve voorspellers van vissen zijn de overtuiging dat vissen saai is en de overtuiging dat vissen dierenleed toebrengt. Daarbij is het goed om op te merken dat die laatste associatie (zielig) slechts zelden spontaan wordt genoemd. Het is dus geen ‘top of mind’ issue, zelfs niet bij de Nederlanders die negatief of zeer negatief tegenover het sportvissen staan.