Roofvissen

Roofvissen is een prachtige vorm van vissen. Binnen het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland zijn er legio mogelijkheden om deze discipline uit te oefenen. Let op: er zijn bepaalde voorwaarden voor het vissen op roofvissen, zoals bijv. gesloten tijden. Lees er hier meer over.

Wil je gaan roofvissen op het Volkerak/ZoomMeer/Schelde-Rijnkanaal en graag een snoekbaars meenemen, dan heb je hiervoor een snoekbaarsonttrekkingsvergunning nodig. Ga hiervoor naar deze pagina.

Ben je beginnend roofvisser of wil je meer weten over roofvissen? Kijk dan op Vissen Doe Je Zo!