Visserijkundige onderzoeken afgerond

In het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland liggen veel verschillende typen wateren. Sommige van deze wateren vallen onder het beheer van de federatie en sommige wateren vallen onder het beheer van hengelsportverenigingen. Het kan zijn dat er behoefte is om meer kennis op te doen over de visstand van een water. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld teruglopende hengelvangsten, vissterftes, het verdwijnen van vissoorten of dat er nog helemaal geen beeld is over de visstand van een bepaald water.

Onderzoeken in de koudere maanden

In zulke gevallen kan een hengelsportvereniging een visserijkundig onderzoek aanvragen. Een visserijkundig onderzoek wordt uitgevoerd door Sportvisserij Nederland, met ondersteuning van de federatie. Visserijkundige onderzoeken worden uitgevoerd in de koudere maanden, wanneer de vissen rustiger zijn en makkelijker te vangen en te hanteren.

Verschillende vangtuigen

Voor het vangen van de vissen voor onderzoek wordt doorgaans gebruik gemaakt van twee verschillende vangtuigen, namelijk een elektrovisapparaat en een zegen. Met het elektrovisapparaat wordt een elektrische stroom door het water geleid, waardoor vissen licht verdoofd raken. Op deze manier wordt de oeverzone van een water bevist.

Voor het gebruik van de zegen wordt een beroepsvisser ingeschakeld. De zegen wordt eerst uitgevaren en daarna langzaam over de bodem slepend dichtgetrokken. Op deze manier wordt het open water bevist.

Beide vangtuigen worden dus verschillend ingezet en vangen daardoor verschillende vissoorten. Door beide vangtuigen in te zetten geeft dit het meest volledige beeld van de visstand.

Na de vangst worden alle vissen gedetermineerd, gemeten en geteld. Vissen van 10 centimeter en groter worden daarnaast ook nog gewogen. Na het verzamelen van deze gegevens worden alle vissen weer in hetzelfde water teruggezet.

Onderzoeken in gebied Sportvisserij Zuidwest Nederland

Zo zijn afgelopen winter 3 federatieve wateren en 11 verenigingswateren bemonsterd, verspreid over heel het gebied van Sportvisserij Zuidwest Nederland. De bemonsterde wateren liepen uiteen van visvijvers van één hectare tot uitgebreide polderstelsels van tientallen hectaren.

Ook de vangsten van de verschillende onderzoeken liepen uiteen. Zo werd op het ene water veel verschillende soorten vis en grote vis gevangen, en op het andere water een paar kleine vissoorten. Elk water heeft verschillende leefomstandigheden voor vis, waardoor op elk water de visstand anders is.

Terug naar overzicht