Verslag ALV 30 mei 2024: Samen naar één organisatie

Algemene ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland

Donderdag 30 mei 2024  vond de Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Zuidwest Nederland  plaats. De opkomst was heel erg goed met 160 personen (66 verenigingen). 

De vergadering startte dit jaar met een terug- en vooruitblik door de medewerkers van Sportvisserij ZWN onder leiding van directeur Anton Maas. Er werd tevens stilgestaan bij de overledenen door een minuut stilte in acht te nemen.

Martine en Annemieke Kannekens

De Algemene Ledenvergadering stemde in met alle financiële stukken en verleende décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. 

Sam Mol nam afscheid na een jarenlange inzet voor de Financiële Adviescommissie en werd hiervoor in het zonnetje gezet.

Jan Kamman gaf een presentatie over ‘onze route naar de toekomst’ en Anton Maas gaf een presentatie namens het transitieteam over ‘samen naar één sterke organisatie’

Paul van Keulen zette twee “vrijwilligers van het jaar” in het zonnetje:
Martin en Annemieke Kannekens van KEHSV Het Schietertje 

Ook Nico Smith van HSV Waddinxveen en Ferry Lippens van HSV Geduld Overwint Alles zijn gekozen tot vrijwilliger van het jaar. Zij waren niet aanwezig op de vergadering, maar ontvangen nog wel bloemen voor hun inzet.

Bestuurlijke wisselingen

Wil van Gils is afgetreden als secretaris van Sportvisserij ZWN en werd in het zonnetje gezet, als dank voor zijn jarenlange inzet werd hij beloond met een Gouden speld van Verdienste.

Frits in ‘t Groen werd bij acclamatie herbenoemd als penningmeester. Marcel Brevé werd bij acclamatie herbenoemd als bestuurslid.  Henk Embregts volgt Wil van Gils op als secretaris van onze federatie en werd bij acclamatie gekozen tot secretaris.

We kijken terug op een goede Algemene Ledenvergadering, waarin belangrijke stappen zijn gepresenteerd met het oog op de toekomst van de sportvisserij in Nederland.

Terug naar overzicht