Wormenspitvergunning 2024

OOSTERSCHELDE VAKKEN
Waterschap Scheldestromen heeft in de afgelopen jaren een groot deel van de dijkpaalnummers langs de Oosterschelde vervangen. Bij de spitvakken 5 en 6 zijn de oude dijkpaalnummers nog aanwezig. Bij deze vakken zijn de oude nummers in de tekst tussen haakjes vermeld.

1. Sophiahaven
a. Strekdam dijkovergang Strandhoekweg (dijkpaal 1933) – Westelijke havendam Sophiahaven.
b. Oostelijke havendam Sophiahaven – Dijkovergang Longroomweg (dijkpaal 1901).
c. Dijkovergang Keihoogteweg bij ‘Inlagen Noord Beveland’ (dijkpaal 1890) – stekdam Oostnol (dijkpaal 1881).

2. Colijnsplaat
Westzeedijk, nabij vogelobservatiehut ‘de Vogelarije’ van dijkpaal 1840 (Oesterput) tot 1826 (Westnol).

3. Kattendijke Dijkpaal 1638 (dijkovergang Kattendijkseweg) – dijkpaal 1622 (Oude Zeedijk).
4. Yerseke Platengebied Yerseke bank nabij haven (locatie is niet vanaf de oever bereikbaar).
5. Oostdijk Dijkpaal 1305 (11) (Kruisweg) – dijkpaal 1320 (18) (nabij 1e Vlietweg).
6. Roelshoek Dijkpaal 1279 (20) tot haven Roelshoek nabij strand aan Noordschans.
Hectometerbord 4.6 – hectometerbord 3.2.

Tholen
8. Dortsman
a. Dijkpaal 943 – dijkpaal 955 (Gemaal de Noord).
b. Dijkpaal 965 – Strekdam bij restaurant aan Gorishoeksedijk.
9a. Stavenisse Keetenweg dijkpaal 854 (strekdam Oostnol) – Dijkpaal 838 (kabelbord).
9b. Sint Annaland vanaf dijkpaal 825 (kabelbord) tot aan de haven van Sint Annaland.

St. Philipsland
10. Krabbenkreek Dijkpaal 643 (Del Campoweg) – dijkpaal 651 (Abraham Wisseweg).

Schouwen-Duiveland
11. Grevelingendam Parkeerplaats Grevelingendam Bruinisse (hectometerbord 28.9 tot hectometerbord 30.0).
12. Hoek van Ouwerkerk Dijkovergang Gouweveerse zeedijk, strekdam Noordbout (dijkpaal 273) – Dijkovergang Nieuwendijk (bij binnendijkse natuurgebied ‘Krekengebied Ouwerkerk’), strekdam Zuidbout (dijkpaal 288).
13. ’t Stelletje Dijkpaal 249 (langs N256) – Dijkovergang Gouweveerse zeedijk, strekdam Noordbout (dijkpaal 272).

14. Kurkenol Zierikzee
Oostelijke havendam Zierikzee – strekdam (dijkpaal 212).

15. Schelphoek Oost
a. Trailerhelling Schelphoek (dijkpaal 80) – Dijkovergang Hoosjesweg, strekdam (dijkpaal 97).

WESTERSCHELDE VAKKEN
In de Westerschelde mag het spitten van wormen tot een afstand van 500 m vanaf de dijk plaatsvinden.

1. Cadzand-Bad Dijkpaal 10 (spuisluis bij Boulevard de Wielingen) – dijkpaal 5 (ca. 400 m oostelijk van radartoren nabij dijkovergang De Nolle, Zwarte Polderweg).2. Nieuwvliet-Bad Nabij dijkovergang Kruishoofd bij kruising Zeedijk, Zeeweg, Baanstpoldersedijk.
3. Breskens West Dijkpaal 11 (ca. 100 m westelijk van vuurtoren Panoramaweg) – westelijke veerhavendam.
4. Breskens Oost Dijkpaal 13 – dijkpaal 15 (Duivelshoekseweg).
5. Hoofdplaat Dijkpaal 5 (Inlaag) – dijkpaal 56 (Dijkeputten).
6. Terneuzen West Dijkpaal 56 (Dijkeputten, Hoofdplaat) – dijkpaal 74 (hoek Braakmanhaven).
7. Terneuzen Oost Van 125 m ten oosten van hoofd nr 1 tot dijkpaal 2 (Margarethapolder).
8. Platen van Hulst 2 Dijkpaal 23 (Eendragsweg) – dijkpaal 384 (Kanaaldijk, gemaal Campen)
9. Platen van Hulst 1* Dijkpaal 384 (Kanaaldijk, gemaal Campen) – Dijkpaal 318 (Zeedijk 4, Zeedorp/Ossenisse).
10. Schor van Baalhoek 2* Dijkpaal 236 (Zeedijk 2, Walsoorden) – dijkpaal 218 (kruising Zeedijk 1, Zeedijk 2 en Kruisstraat).
11. Schor van Baalhoek 1 Dijkpaal 218 (kruising Zeedijk 1, Zeedijk 2 en Kruisstraat) – Paal 190 (Zeedijk 1, Scheldeweg).

* In de spitvakken 9 en 10 is spitten alleen toegestaan van 1 mei t/m 30 september!

12. Hoedekenskerke Dijkpaal 353 (Zee- en Inlaagdijk van Hoedekenskerke) – dijkpaal 290 (dijkovergang Schoorse Oudedijk).
13. Veerhaven Kruiningen Dijkpaal 198 (Polderweg) – dijkpaal 180 (Vroondijk).
14. Waarde Dijkpaal 149 (Zusterzand) – Dijkpaal 163 (bij strekdam Havenstraat).
15. Rilland Bath Dijkpaal 40 (bij strekdam Grensweg) – dijkpaal 103 (Zimmermanweg).
16. Borsele Dijkpaal 552 (bij kruising Zeedijk, Lange Zuidweg) – dijkpaal 564 (kerncentrale).

17. Schorrengebied Rammekenshoek Ritthem Strekdam ten westen van dijkpaal 723 – dijkpaal 734 (200 m westelijk van monument).

HET OOSTERSCHELDEGEBIED IS EEN NATUURMONUMENT!

De volgende voorwaarden dienen in acht te worden genomen (let ook op de borden, welke bij de spitlocaties zijn geplaatst):

1. Het spitten mag uitsluitend plaatsvinden binnen de daartoe bestemde spitvakken.
2. Het spitten mag niet geschieden binnen een afstand van 25 m:
· uit de teen van de zeeweringen;
· rondom hoofden, dammen of andere buitendijks gelegen waterstaatswerken;
· van schelpdierpercelen en oesterproefopstellingen.
3. Het spitten mag niet geschieden op plaatsen waar vaste bodemlagen als veen, schelpdierbanken e.d. aan de oppervlakte komen.
4. Het spitten mag niet dieper geschieden dan tot 0,30 m beneden de bovenkant der buitengronden.
5. De ontgraven grond dient direct op de plaats van ontgraving te worden teruggelegd en gelijkmatig daarover te worden verdeeld.
6. Tussen zonsondergang en zonsopgang mag niet worden gespit.
7. Het spitten mag niet geschieden op begroeide schorgebieden en zeegrasvelden.
8. Het machinaal winnen van zeeaas op schorren en droogvallend intergetijde gebied is verboden.
9. De spitlocaties mogen uitsluitend via de bestaande dijkovergangen, schorpaden en/of per boot worden benaderd.
10. Bij het uitoefenen van het spitten van zeeaas is de spitter verplicht deze losse spitvergunning bij zich te dragen en op eerste verzoek te tonen aan controlerende instanties als politie, de Provincie Zeeland, de Algemene Inspectiedienst en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s).
11. Een spitter wordt geacht zonder vergunning zeeaas te steken of te hebben gestoken, indien hij één der hierboven omschreven bepalingen in deze vergunning overtreedt of zich niet houdt aan deze bepalingen.