Schriftelijke jeugdtoestemming voor de Helmondse vijvers voor 2024

Schriftelijke toestemming voor het jeugdvissen op de volgende vijvers in de gemeente Helmond:

1. Dierdonk: vijver wijkpark Dierdonk (Veengeul), met uitzondering van de oever onder de hoogspanningsleidingen
2. Helmond Noord: vijvers bij Vondellaan, Brederodelaan, Erasmuslaan, Jan Steenlaan en Adonislaan.
3. Helmond Oost: vijver Hortensiapark
4. Brouwhuis: vijver wijkpark Brouwhuis
5. Warande: vijvers Warandepark
6. Helmond-noord: westelijke vijver Kasteel-noord (ten westen van voetpad)
7. Suytkade: Stads-Aa
8. Mierlo-Hout: vijver Apostelpark
9. Brandevoort: gracht aan de Plaetse
10. Brandevoort: vijver ecozone noord, noordelijk gedeelte tussen spoorlijn, Broederwal en Balsbeemden
=> Klik hier om een kaart met deze viswateren te downloaden


Voorwaarden:
– Deze schriftelijke toestemming is gratis
– Zorg dat je dit formulier ingevuld bij je hebt;
– Leeftijd tot en met 13 jaar (peildatum: 1 januari 2024);
– Je mag met maximaal twee hengels vissen;
– Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid langs en in de omgeving van de vijvers;
– Deze toestemming is geldig tot en met 31 december 2024.
– Ga zorgvuldig om met lokvoer. Overmatig gebruik ervan kan in bepaalde gevallen de waterkwaliteit beïnvloeden.

Het is verboden:
– Te vissen of te voeren met gekleurde maden of gekleurde maden in bezit te hebben in de nabijheid van het water;
– Levende gewervelde dieren als aas te gebruiken;
– Vis mee te nemen. Alle vis moet je terugzetten in het water;
– Te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang;
– Handelingen te verrichten die zouden kunnen leiden tot verstoring, vernieling of beschadiging van de natuur en/of andermans eigendommen of tot hinder van anderen;
– Een kampvuur te maken of te barbecueën.
– Zodanig te vissen dat (water)vogels het aas kunnen grijpen;
– Vislijn en ander afval achter te laten op de visplaats. Bij het verlaten van de visplaats moet deze schoon zijn;
– Particuliere terreinen en oevers zonder toestemming van de eigenaar te betreden, ook al heb je het recht om in het aanliggende water te vissen;