Tijdelijke afsluiting in Sliedrechtse Biesbosch – Broedrust visarend

Staatsbosbeheer heeft de rondwandeling en kreek Katsegat en Huiswaard tijdelijk afgesloten i.v.m een broedend visarendpaar. Wandelaars en watersporters worden omgeleid. Op zowel het wandelpad als het Katsegat is met informatiepanelen, rood-wit-rood bebording (verboden in te varen) en toegangsbebording (vogelbroed en rustgebied – geen toegang) aangegeven dat er een afsluiting geldt.

Voor meer informatie over de maatregel verwijzen wij je door naar: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/biesbosch/flexibele-zonering

Recreatiezonering Nationaal Park De Biesbosch

Dit is een aankondiging met betrekking tot de recreatiezonering voor Nationaal Park De Biesbosch. Hier zijn de belangrijkste punten:

1. Einde van de winterrust (1 november – 1 maart): De winterrustperiode voor watervogels in de Biesbosch eindigt op 1 maart. Vogels hebben de afgelopen maanden de Biesbosch bezocht om te rusten en zich voor te bereiden op hun broedseizoen elders. Zomergasten beginnen nu naar de Biesbosch te trekken om te broeden.

2. Broedrustperiode (1 januari – 1 augustus): De broedrustperiode geldt van 1 januari tot 1 augustus. Sommige delen van de Biesbosch zijn gedurende deze periode niet toegankelijk voor het publiek om broedende vogels te beschermen. Flexibele zonering kan worden toegepast als beschermde soorten op onvoorziene locaties gaan broeden.

3. Nachtrustregeling (vanaf 31 maart): Vanaf 31 maart mogen bezoekers alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang varen in de kreken van Nationaal Park De Biesbosch. Dit is een aanvulling op de bestaande rustregeling tijdens de winterperiode en rond broedende vogels. Watersporters die na zonsondergang nog in het gebied zijn, mogen het via hoofdvaarwegen verlaten. De nachtrustregeling geldt niet voor bewoners, tijdens calamiteiten, vissers met een visovereenkomst (alleen met een open boot) en voor hulpdiensten. Overnachten op een boot blijft mogelijk waar dat nu is toegestaan. Staatsbosbeheer kan ontheffingen verlenen voor incidentele activiteiten tijdens de nachtrustregeling.

Voor meer informatie en de zoneringskaarten verwijzen wij naar: https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/biesbosch/toegankelijkheid

Terug naar overzicht