Loodvrij sportvissen

Lood wordt door veel sportvissers gebruikt als verzwaring van de vislijn, in kunstaas en voerkorven. Door verlies kan dit vislood in het milieu terechtkomen. Lood is schadelijk voor mens en dier en is daarom een ongewenste stof. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen of verboden. Denk hierbij aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht.

Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid hebben onlangs de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 ondertekend. Daarmee krijgt de Green Deal Sportvisserij Loodvrij een vervolg en wordt de komende jaren verder gewerkt aan het terugdringen van loodgebruik in de sportvisserij.

Green Deal Sportvisserij Loodvrij

De samenwerkingsovereenkomst heeft hetzelfde doel als de Green Deal Sportvisserij Loodvrij: een volledig loodvrije sportvisserij in 2027. De focus ligt hierbij op het voortzetten van de bewustwordingscampagne van de gevolgen van loodgebruik voor mens en milieu. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen op Europees niveau om het gebruik van vislood verder terug te dringen.

Klik hieronder voor de volledige Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 (PDF).

Bewustwording bij sportvissers

Lood is een zwaar metaal, schadelijk voor het watermilieu en kan leiden tot loodvergiftiging bij watervogels. Ook voor mensen kleven ernstige en directe gezondheidsrisico’s aan het gebruik en verwerken van lood. Sportvissers komen in contact met lood via de huid, maar ook via de slijmvliezen (bij het dichtbijten van loodhageltjes) of via de luchtwegen (zodra lood wordt gesmolten en gegoten). Bij het gieten van lood komen schadelijke looddampen vrij die onbedoeld kunnen worden ingeademd of kunnen neerslaan in de omgeving. Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de ministeries van LNV, VWS en I&W zetten daarom in op de transitie naar milieuvriendelijke alternatieven.

Europees loodverbod

Het European Chemical Agency (ECHA) heeft in 2021 op verzoek van de Europese Commissie een restrictievoorstel uitgewerkt over lood en loodverbindingen in munitie voor outdoorschieten (de jacht) en in visgerei (de sportvisserij). ECHA adviseert om de verkoop en het gebruik van vislood binnen 3 tot 5 jaar – afhankelijk van het gewicht – aan banden te leggen. Met dit advies is een traject gestart om te komen tot een mogelijk Europees verbod op vislood. De partijen die deze samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten, steunen dit traject.

Op deze website vind je alle informatie over loodvrij vissen, zoals een overzicht van milieuvriendelijke loodalternatieven, de gezondheidsrisico’s van lood en het zelf gieten van (vis)lood, relevante publicaties over loodvrij vissen en het zelf maken van loodalternatieven, informatie over de Green Deal Sportvisserij Loodvrij en onderzoeken naar loodverlies en het gebruik van loodalternatieven.