Baggeren Papendrecht, Alblasserdam, Oud-Alblas

Van september 2024 tot half maart 2025 voert Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in de Alblasserwaard, in de omgeving van Papendrecht en (gedeelten van) Oud-Alblas en Alblasserdam.

Door middel van baggeren wordt het slib op de bodem van de watergangen verwijderd. Dit maakt de watergangen behalve schoner ook dieper. Hierdoor ontstaat meer ruimte om bij zware regenbuien het water op te vangen en af te voeren en zo voorkomen we wateroverlast. De schonere watergangen leveren bovendien een positieve bijdrage aan het leven in en om het water.

Voor meer informatie en de locaties waar gebaggerd gaat worden verwijzen wij u naar de website van Waterschap Rivierenland.

Terug naar overzicht