Aanpassingen visgebied voor een veiligere situatie bij de Krammersluizen

Het Volkerak-Zoommeer heeft een prachtig roofvisbestand en is daarom een favoriete plek voor sportvissers uit heel Europa. Met name het gebied voor de Krammersluizen is populair. Dit is echter ook een belangrijke passage van vrachtschepen. Bij het passeren van de oostelijke voorhaven bij de Krammersluizen hebben de schippers alle aandacht nodig. Door de ‘dode hoek’ van het schip heeft een kapitein beperkt zicht en ziet de vissersboten en bellyboats voor de voorhaven daarom vaak niet of erg laat, waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan tussen sportvissers op de boot of bellyboat en de vrachtschepen.  

Inzichten

Daarom zijn Sportvisserij Zuidwest Nederland, lokale sportvissers en Rijkswaterstaat in gesprek gegaan en hebben ze de locatie samen bezocht om inzichten op te doen. Hieruit kwam al snel naar voren dat zowel de beroepsvaart als de sportvissers deze situatie graag veiliger willen maken. De partijen waren het er unaniem over eens dat dit gebied niet als visgebied aangeven moet zijn. Volgens de bestaande regels mogen sportvissers met hun boten vissen bij de oostelijke uitgang van de voorhavens, zolang ze maar niet voor anker liggen. Rijkswaterstaat werkt aan een aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR), maar dit kost tijd.    

Aanpassing VISplanner

Ondanks dat het een populair visgebied is, gaat veiligheid boven alles. Daarom is om in de tussentijd een veilige situatie te creëren het visgebied in de VISplanner aangepast en het gedeelte voor de Krammersluizen als verboden gebied aangeduid. Er is gekozen voor een uitlegbaar en een herkenbaar gebied voor alle betrokkenen waarop te controleren en te handhaven is. Het gebied loopt vanaf de 2 boeien tot in de voorhaven (zie kaartje). In het natuurgebied grenzend aan de oever mocht al niet gevist worden.

Om de aanpassingen voor veiligheid in het visgebied onder de aandacht te brengen bij sportvissers, zijn we voornemens om in samenwerking met Rijkswaterstaat borden te plaatsen op de pieren en informatieborden bij de trailerhellingen.

Podcast KunstaasTV

In het weekend van 12 mei publiceert KunstaasTV een podcast op hun kanaal waaraan André Akkermans, belangenbehartiger bij Sportvisserij Zuidwest Nederland, heeft meegewerkt. In dit item wordt ook aandacht besteed aan de aangepaste, veiligere situatie bij de Krammersluizen.

Terug naar overzicht