Aangepaste toegankelijkheid visstek Markvlietkanaal

Waterschap Brabantse Delta heeft onlangs een slagboom geplaatst bij de Zuidzeedijk in Dinteloord. Hierdoor is de toegangsweg waarlangs sportvissers met de auto bij een van beide stekken aan het Markvlietkanaal konden komen afgesloten. Reden voor afsluiting is het tegengaan van illegale activiteiten zoals het dumpen van drugsafval.

Om sportvissers en andere gebruikers van het gebied tegemoet te komen zijn op initiatief van het waterschap net voor de slagboom parkeerplaatsen gecreëerd. Hier kunnen sportvissers hun auto veilig parkeren langs de doorgaande weg om zich vervolgens te voet naar de visstekken achter de slagboom te verplaatsen.

Je visdag plannen? Bekijk dan eens de nieuwe VISkaart op onze website voor alle federatieve stekken in ons gebied.

Terug naar overzicht